ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.