ფიქრია წოწკოლაური, ინეზა გაგნიძე – ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში

ეკონომიკის გლობალიზაციამ თავისი ახალი გამოწვევებით ძალზე მცირე დროში შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი. ამ ახალ გარემოში ევროპა ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი თუ