სერგო ესაკია – საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია

სერგო ესაკია - საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც. პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ.