ჩატარებული სემინარები

27 იანვარი, 2009 წელი _ ასოციაციის წევრთა შეკრება მონაწილეები: ასოციაციის წევრები, სულ 25 კაცი შეხვედრის მიზანი: ასოციაციის (ESIDG) საქმიანობის დაგეგმვა,