დავით გაბუნია – სამრეწველო საკუთრების დაცვა

დავით გაბუნია - სამრეწველო საკუთრების დაცვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები   სამრეწველო (ინტელექტუალური) საკუთრების