ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა

ოლეგ შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები სრული