ნელი ცქიტიშვილი – ტურიზმი, როგორც სოციალური ინოვაცია კახეთის რეგიონში

ნელი ცქიტიშვილი - ტურიზმი, როგორც სოციალური ინოვაცია კახეთის რეგიონში. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც.პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.   ტურიზმის