ამირან ბრეგვაძე – პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები

ამირან ბრეგვაძე - პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.