ოლეგ შატბერაშვილი

ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირსა და საქართველოში: რეგიონული პოლიტიკა

მე-20 საუკუნეში ის ქვეყნები განვითარდნენ, რომლებმაც სახელმწიფო მართვა სამეცნიერო ექსპერტიზაზე დააფუძნეს, ხოლო ეკონომიკური პროცესები ინოვაციის გზით წარმართეს. ინოვაციის გზით განვითარება

2021-08-12T15:01:07+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ევროკავშირის ახალი წევრი და კანდიდატი ქვეყნების რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა: სლოვაკეთი და თურქეთი

რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირის მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი და განვითარების მძლავრი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ევროინტეგრაციის პროცესში მონაწილე ქვეყნებისთვის ამ

2021-08-12T15:20:43+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები  

2021-08-12T15:16:26+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

2021-08-12T15:15:34+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა

ოლეგ შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები სრული

2021-08-12T15:14:50+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის სფეროში

2009 წლის დეკემბერში ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის საბჭომ განიხილა ევროპის საერთო სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკაში (ესპ) შესატანი ცვლილებების საკითხი. კერძოდ, იხილებოდა

2021-08-12T15:10:04+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია

ამჟამად საინოვაციო პოლიტიკა ევროპული ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მაკროენომიკური ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ამ პოლიტიკის მრავალრიცხოვანი კომპონენტის მართვა როგორც ევროკომისიის, ასევე ეროვნული და

2021-08-12T15:09:19+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა რეჟიმი ევროკავშირში და მისი ზეგავლენა ინოვაციაზე

ეკონომიკის ერთადერთი ტიპი, რომელიც ქვეყნის კონკურენტუნარიანობასა და კეთილდღეობის გრძელვადიან ზრდას უზრუნველყოფს, ინოვაციაზე ორიენტირებული ეკონომიკაა. ამას ამტკიცებს ეკონომიკური თეორიაც 1 და

2021-08-12T15:08:35+04:0014-07-2020|