მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია

მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია

წინამდებარე წიგნი მომზადდა ევროკავშირის ჟან მონეს პროგრამის მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ევროპული კვლევების წარმოების, ევროპის გამოცდილების შესწავლისა და გავრცელების ხელშეწყობას.

2020-07-20T15:45:42+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია

ამჟამად საინოვაციო პოლიტიკა ევროპული ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მაკროენომიკური ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ამ პოლიტიკის მრავალრიცხოვანი კომპონენტის მართვა როგორც ევროკომისიის, ასევე ეროვნული და

2020-07-14T02:49:01+04:0014-07-2020|