მერაბ ბარათაშვილი – სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები

მერაბ ბარათაშვილი - სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც. პოლიტიკა და აღმოსავ.