თამაზ მარსაგიშვილი – კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება

მესამე ათასწლეულში ცივილიზაცია შევიდა ახალი ტექნოლოგიური `ნახტომის” ეპოქაში, რაც გამოიწვია საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა დარგში უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვამ (მიკროელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაციები, რობოტოტექნიკა,