იოსებ გოგოძე – ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში

საქართველოსთვის, აღმავალი ტემპებით ეკონომიკის განვითარების აუცილებლობისა და მკვეთრად გამოხატული დასავლური მისწრაფებებიდან გამომდინარე, ამჟამად უაღრესად აქტუალური ხდება ინოვაციური პროცესების შეფასებისა და