ნ.ასლამაზიშვილი – ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები

მცირე ბიზნესი ევროპის ეკონომიკური ცხოვრების არსებითი ნაწილია. იგი ეკონომიკური ზრდის, დასაქმების, შრომისა და წარმოების კულტურის განვითარების, მეცნიერული მიღწევებისა და ინოვაციების