ინეზა გაგნიძე

ინეზა გაგნიძე – განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში

ინეზა გაგნიძე - განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგ. და საქართველოს ინოვაციური განვითარების

2021-08-12T15:13:50+04:0014-07-2020|

ფიქრია წოწკოლაური, ინეზა გაგნიძე – ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში

ეკონომიკის გლობალიზაციამ თავისი ახალი გამოწვევებით ძალზე მცირე დროში შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი. ამ ახალ გარემოში ევროპა ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი თუ

2021-08-12T15:04:03+04:0013-07-2020|