თამაზ მარსაგიშვილი

თამაზ მარსაგიშვილი – საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში

თამაზ მარსაგიშვილი - საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.  

2021-08-12T15:13:12+04:0014-07-2020|

თამაზ მარსაგიშვილი – კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება

მესამე ათასწლეულში ცივილიზაცია შევიდა ახალი ტექნოლოგიური `ნახტომის” ეპოქაში, რაც გამოიწვია საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა დარგში უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვამ (მიკროელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაციები, რობოტოტექნიკა,

2021-08-12T15:07:13+04:0014-07-2020|