თამაზ ვაშაკიძე – ინოვაციური მცირე საწარმოების მხარდაჭერა ევროკავშირში

ინოვაციური ბიზნესი მსოფლიო განვითარების მთავარი ძალაა, რაც მთელს მსოფლიოში მის პრიორიტეტულობას განაპირობებს. მოვიყვანოთ რამდენიმე რიცხვითი მონაცემი, რომელიც ინოვაციური ბიზნესის სფეროში