სემინარი „ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია”

ჩატარდა 2010 წლის 09 ივლისს, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში.    (მისამართი ჭავჭავაძის გამზირი, #53ა)   სემინარის