დავით გაბუნია – გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ევროკავშირსა და საქართველოში

პროდუქტის მახასიათებლები, წარმოების ნოუ-ჰაუ და მოხმარებასთან დაკავშირებული გამოცდილება დროთა განმავლობაში იძენს მაღალ რეპუტაციას, აკუმულირდება უნიკალური პროდუქტის დასახელებაში და იქცევა ამ