წიგნები

ელექტრონული წიგნი – ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა

უწყვეტი განათლების (ზრდასრულთა განათლების) კონცეფცია თანამედროვე დინამიურად ცვალებად მსოფლიოში განვითარების გარანტიას წარმოადგენს. იგი განვითარების პროცე­სებ­ში ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ჩართულობას უზრუნველყოფს.

2020-07-20T15:47:30+04:0014-07-2020|

ევრო გაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები

წიგნი მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის „აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე არასამთავრობო და სახელმწიფო ორგანიზაციების თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება ინოვაციის სფეროში“ ფარგლებში.

2020-07-20T15:46:32+04:0014-07-2020|

მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია

წინამდებარე წიგნი მომზადდა ევროკავშირის ჟან მონეს პროგრამის მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ევროპული კვლევების წარმოების, ევროპის გამოცდილების შესწავლისა და გავრცელების ხელშეწყობას.

2020-07-20T15:45:42+04:0014-07-2020|