ჩვენი პუბლიკაციები

ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირსა და საქართველოში: რეგიონული პოლიტიკა

მე-20 საუკუნეში ის ქვეყნები განვითარდნენ, რომლებმაც სახელმწიფო მართვა სამეცნიერო ექსპერტიზაზე დააფუძნეს, ხოლო ეკონომიკური პროცესები ინოვაციის გზით წარმართეს. ინოვაციის გზით განვითარება

2021-08-12T15:01:07+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ევროკავშირის ახალი წევრი და კანდიდატი ქვეყნების რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა: სლოვაკეთი და თურქეთი

რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირის მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი და განვითარების მძლავრი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ევროინტეგრაციის პროცესში მონაწილე ქვეყნებისთვის ამ

2021-08-12T15:20:43+04:0014-07-2020|

დავით გაბუნია – გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ევროკავშირსა და საქართველოში

პროდუქტის მახასიათებლები, წარმოების ნოუ-ჰაუ და მოხმარებასთან დაკავშირებული გამოცდილება დროთა განმავლობაში იძენს მაღალ რეპუტაციას, აკუმულირდება უნიკალური პროდუქტის დასახელებაში და იქცევა ამ

2021-08-12T15:19:55+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები  

2021-08-12T15:16:26+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

2021-08-12T15:15:34+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა

ოლეგ შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები სრული

2021-08-12T15:14:50+04:0014-07-2020|

ინეზა გაგნიძე – განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში

ინეზა გაგნიძე - განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგ. და საქართველოს ინოვაციური განვითარების

2021-08-12T15:13:50+04:0014-07-2020|

თამაზ მარსაგიშვილი – საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში

თამაზ მარსაგიშვილი - საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.  

2021-08-12T15:13:12+04:0014-07-2020|

დავით გაბუნია – სამრეწველო საკუთრების დაცვა

დავით გაბუნია - სამრეწველო საკუთრების დაცვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები   სამრეწველო (ინტელექტუალური) საკუთრების

2021-08-12T15:12:27+04:0014-07-2020|

ნ.ასლამაზიშვილი – ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები

მცირე ბიზნესი ევროპის ეკონომიკური ცხოვრების არსებითი ნაწილია. იგი ეკონომიკური ზრდის, დასაქმების, შრომისა და წარმოების კულტურის განვითარების, მეცნიერული მიღწევებისა და ინოვაციების

2021-08-12T15:11:41+04:0014-07-2020|