ჩვენი პუბლიკაციები

ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირსა და საქართველოში: რეგიონული პოლიტიკა

მე-20 საუკუნეში ის ქვეყნები განვითარდნენ, რომლებმაც სახელმწიფო მართვა სამეცნიერო ექსპერტიზაზე დააფუძნეს, ხოლო ეკონომიკური პროცესები ინოვაციის გზით წარმართეს. ინოვაციის გზით განვითარება

2020-07-14T06:16:58+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ევროკავშირის ახალი წევრი და კანდიდატი ქვეყნების რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა: სლოვაკეთი და თურქეთი

რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირის მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი და განვითარების მძლავრი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ევროინტეგრაციის პროცესში მონაწილე ქვეყნებისთვის ამ

2020-07-14T06:05:19+04:0014-07-2020|

დავით გაბუნია – გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ევროკავშირსა და საქართველოში

პროდუქტის მახასიათებლები, წარმოების ნოუ-ჰაუ და მოხმარებასთან დაკავშირებული გამოცდილება დროთა განმავლობაში იძენს მაღალ რეპუტაციას, აკუმულირდება უნიკალური პროდუქტის დასახელებაში და იქცევა ამ

2020-07-14T05:59:23+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები  

2020-07-14T05:24:24+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

2020-07-14T05:20:21+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა

ოლეგ შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები სრული

2020-07-14T05:04:50+04:0014-07-2020|

ინეზა გაგნიძე – განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში

ინეზა გაგნიძე - განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგ. და საქართველოს ინოვაციური განვითარების

2020-07-14T05:00:42+04:0014-07-2020|

თამაზ მარსაგიშვილი – საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში

თამაზ მარსაგიშვილი - საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.  

2020-07-14T04:55:58+04:0014-07-2020|

დავით გაბუნია – სამრეწველო საკუთრების დაცვა

დავით გაბუნია - სამრეწველო საკუთრების დაცვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები   სამრეწველო (ინტელექტუალური) საკუთრების

2020-07-14T04:52:04+04:0014-07-2020|

ნ.ასლამაზიშვილი – ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები

მცირე ბიზნესი ევროპის ეკონომიკური ცხოვრების არსებითი ნაწილია. იგი ეკონომიკური ზრდის, დასაქმების, შრომისა და წარმოების კულტურის განვითარების, მეცნიერული მიღწევებისა და ინოვაციების

2020-07-14T04:48:28+04:0014-07-2020|