პუბლიკაციები

კვლევისა და ინოვაციების სისტემების რეფორმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში: ექსპერიმენტების 25 წელი საქართველოში

კვლევისა და ინოვაციების სისტემების რეფორმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში: ექსპერიმენტების 25 წელი საქართველოში

2020-07-14T06:24:49+04:0014-07-2020|

ლევან დადიანი – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები ევროკავშირსა და დანარჩენ მსოფლიოში: ორიენტირები საქართველოსთვის

საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის სისტემის დანერგვისა და განვითარების გარდაუვალი საჭიროების შესახებ აქტიური საუბარი და განხილვა ქვეყანაში წარმოდგენილ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებსა და

2020-07-14T06:11:52+04:0014-07-2020|

სერგო ესაკია – საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია

სერგო ესაკია - საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც. პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ.

2020-07-14T05:54:53+04:0014-07-2020|

ნელი ცქიტიშვილი – ტურიზმი, როგორც სოციალური ინოვაცია კახეთის რეგიონში

ნელი ცქიტიშვილი - ტურიზმი, როგორც სოციალური ინოვაცია კახეთის რეგიონში. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც.პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.   ტურიზმის

2020-07-14T05:49:25+04:0014-07-2020|

მერაბ ბარათაშვილი – სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები

მერაბ ბარათაშვილი - სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც. პოლიტიკა და აღმოსავ.

2020-07-14T05:43:53+04:0014-07-2020|

ამირან ბრეგვაძე – პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები

ამირან ბრეგვაძე - პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.

2020-07-14T05:40:10+04:0014-07-2020|

ა. დევაძე – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ინოვაციური მიდგომები აჭარაში

ა. დევაძე - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ინოვაციური მიდგომები აჭარაში. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ.საინოვაც.პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.  

2020-07-14T05:34:08+04:0014-07-2020|

კვლევისა და ინოვაციის სისტემების რეფორმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში

შატბერაშვილი ოლეგი. (2018) კვლევისა და ინოვაციის სისტემების რეფორმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში: ექსპერიმენტების 25 წელი საქართველოში. ERENET Profile, 13:3, p. 59-72,

2020-07-14T02:28:29+04:0014-07-2020|