მიმდინარე პროექტები

კვლევისა და შემუშავების სფეროში EaP და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნული კვლევითი სისტემების შედარებითი ანალიზის გზით

               პროექტი დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის (EaP CSF https://eap-csf.eu/) საგრანტო ინიციატივის ფარგლებში პროექტის

2020-09-04T18:23:22+04:0013-07-2020|

TRIGGER – ტენდენციები გლობალურ მმართველობაში და ევროპის როლი

ESIDG-მა დაიწყო ახალი ჰორიზონტის 2020 პროექტი. ESIDG არის საერთაშორისო კონსორციუმის წევრი, რომელიც ახორციელებს პროექტს TRIGGER – ტენდენციები გლობალურ მმართველობაში და

2020-09-06T23:18:28+04:0013-07-2020|