მიმდინარე პროექტები

კვლევისა და შემუშავების სფეროში EaP და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნული კვლევითი სისტემების შედარებითი ანალიზის გზით

               პროექტი მხარდაჭერილია ევროკომისიის (EU), დემოკრატიის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის (NED ) და აღმოსავლეთის პარტნიორობის

2020-10-22T14:47:18+04:0013-07-2020|

TRIGGER – ტენდენციები გლობალურ მმართველობაში და ევროპის როლი

ESIDG-მა დაიწყო ახალი ჰორიზონტის 2020 პროექტი. ESIDG არის საერთაშორისო კონსორციუმის წევრი, რომელიც ახორციელებს პროექტს TRIGGER – ტენდენციები გლობალურ მმართველობაში და

2020-10-17T12:48:25+04:0013-07-2020|