დასრულებული პროექტები

ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა, როგორც მოდელი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების რეგიონებისთვის

ჟან მონეს პროგრამა  პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის ჟან მონეს პროგრამის მხარდაჭერით.   პროექტის დაწყების თარიღი:                

2020-07-13T22:27:31+04:0013-07-2020|

შიდა კვლევების და ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერება

Fosi Core და ინსტიტუციური მხარდაჭერა/პირველი წელი გრანტის ნომერი 40022129 საბოლოო მოხსენებითი ანგარიში  1 მაისი, 2012-30, 2013 წლის აპრილი  შემოკლებები: AR4D - სასოფლო-სამეურნეო კვლევები განვითარებისთვის ASTI - სოფლის მეურნეობის მეცნიერების და

2020-07-13T22:24:54+04:0013-07-2020|

ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება მეცნიერების, ტექნოლოგიის და ინოვაციის სფეროებში

პროექტის დასახელება: ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება მეცნიერების, ტექნოლოგიის და ინოვაციის სფეროებში (http://blacksea-horizon.eu) პროექტის აკრონიმი: „შავი ზღვის

2020-07-13T22:21:02+04:0013-07-2020|

აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე არასამთავრობო და სახელმწიფო ორგანიზაციების თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება ინოვაციის სფეროში

პროექტი განხორციელდა ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს” დაფინანსებით. პროექტის დაწყების თარიღი:                   01.01.2011 პროექტის დასრულების თარიღი:              31.10.2011

2020-07-13T22:18:20+04:0013-07-2020|

საქართველოში ევროპული საინოვაციო პოლიტიკის შესწავლის გაუმჯობესება

Improvement of the European Innovation Policy Study in Georgia ევროკავშირის უწყვეტი განათლების პროგრამა (Lifelong Learning Programme) ქვეპროგრამა: ჟან მონეს პროგრამა პროექტის მიზანი პროექტის მიზანი

2020-07-13T22:11:13+04:0013-07-2020|