ასოციაციის წევრები

ვარი და სახელი

ორგანიზაცია, თანამდებობა

ელ-ფოსტა

აბრამია გია

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კვლევის ცენტრი, პრეზიდენტი

gia_abramia@hotmail.com

აბულაშვილი გიორგი

ენერგოეფექტურობის ცენტრი, დირექტორი

eecgeo@eecgeo.org

ალექსიძე გურამ

სოფლის მეურნეობათა მეცნიერების აკადემია, აკადემიკოსი

guram_aleksidze@yahoo.com

არველაძე რევაზი

ენერგეტიკის აკადემია, პროფ.

arvelenergy@internet.ge

ასლამაზიშვილი ნანა

ეროვნული ბანკი, განყოფილების გამგე, მეცნ. დოქტორი

Nana.aslamazishvili@nbg.gov.ge
nanaaslamazishvili@yahoo.com

ბანძელაძე გელა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი

cssge@caucasus.net

ბარათაშვილი მერაბ

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

merabi@gmail.com

ბედინაშვილი ირინა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორმი, მეცნიერ თანამშრომელი

i_bedinashvili@yahoo.com

ბერუჩაშვილი გიორგი

ჟურნალისტი

g_berucha@yahoo.com

ბრეგვაძე ამირანი

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი

amiranbregvadze@gmail.com

ბურჭულაძე რევაზ

ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“, ბიზნეს ინკუბატორის დირექტორი

wbus@caucasus.net

ბურჭულაძე ირაკლი

საქართველოს ახალგაზრდა მეწარმეთა ასოციაცია „შემოქმედი XXI“, თავმ-რე

beak_burchuladze@hotmail.com

გაბუნია დავითი

საქპატენტი, თავმჯდომარის მრჩეველი

dgabunia7@gmail.com

გაბუნია დავითი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორმი, წამყვანი სპეციალისტი

datgab57@yahoo.com

გაგნიძე ინეზა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოც. პროფ.

inezagagnidze@yahoo.com

გასვიანი ნოდარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.

nodargasviani@mail.ru

გაჩეჩილაძე მანანა

თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნ. თანამშრომელი

m.kikabidze@yahoo.com

გელაშვილი მერი

მეწარმე ქალთა ფონდი, თავმჯდომარე

meri_gelashvili@yahoo.com

გერასიმოვი ალექსანდრე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროფ.

tsu_ngmk@yahoo.com

გვახარია ვახტანგი

გამა კონსალტინგი, წმ. ანდრია პირველწო­დებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, პროფ.

v.gvakharia@gamma.ge

გიგინეიშვილი ლერი

ფერმერთა სახლი, თავმჯდომარე

leri@caucasus.net

გოგოძე იოსები

შპს კონიუნქტურის კვლევის ცენტრი, დირექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორ­მი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

sosogogodze@yahoo.com

გოგოლაშვილი კახაბერ

ევროპული გამოკვლევების ცენტრი, დირექტორი

gogolashvili@geplac.ge

გორგიძე ივანე

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რექტორის თანაშემწე

i.gorgidze@gtu.ge

დადიანი ლევანი

სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი, OXFAM-ENPARD

levandadiani@hotmail.com

დევაძე ასლანი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანუ­ლი ტექნოლოგიების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

aslandevadze@rambler.ru

ელიზბარაშვილი ნინო

ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“, გამგეობის თავმჯდომარე

elizinino@gmail.com

ემელიანოვი ვლადიმერი

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკა­დემია, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომა­რის პირველ მოადგილე

eva@nas.gov.ua

ესაკია სერგო

ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების განვითარების ჯგუფი, პრეზიდენტი

sesakia@yahoo.com

ვაშაკიძე ბადრი

ასოციაცია „კვალი“, წევრი 

badriv@kvali.com

ვაშაკიძე შოთა

ასოციაცია „კვალი“, პრეზიდენტი

shota@kvali.com

ვაშაკიძე თამაზი

მცირე საწარმოთა ინოვაციური განვითა­რების ცენტრი

innovacide@gmail.com

ზუმბურიძე ოთარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.

ozumburidze@mail.ru

თედიაშვილი მზია

კავკასიის ბიზნეს სკოლა, პროფ.

mzia_ted@yahoo.com

კაკაბაძე ნატო

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსი

nato_kakabadze@yahoo.com

კეკელიძე ნოდარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.

nkekelidze@geo.net.ge

კერვალიშვილი პაატა

საინჟინრო აკადემიის წევრი, საქართვე­ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.

kerval@global-erty.net

კოპალეიშვილი მადონა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი მეცნიერ თანამშ­რომელი

dor@caucasus.net

ლომინაძე გიორგი

ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის და გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმ-ლი

g_lomin@hotmail.com

მაისურაძე თეიმურაზი

გ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, პროფესორი

temurmaisur@yahoo.com

მარგველაშვილი პარმენი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გარემოს მონიტორინგის საინფორმაციო და საგანმანათლებო ცენტრი, ხელმ-ნელი

nekeripub@yahoo.com

მარგველაშვილი მურმანი

ენერგეტიკის კვლევები, მსოფლიო გამოც­დილება საქართველოსთვის (WEG), დირექტორი

murmanma@gmail.com

მარსაგიშვილი თამაზი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ­რო, მინისტრის მოადგილე

tamaz.marsagishvili@mes. gov.ge

მაღლაკელიძე თენგიზი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, დირექტორის მოადგილე

tengiz_51@yahoo.com

მახვილაძე ნელი  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, დირექტორი

nellym@caucasus.net

მებონია ჯემალი

ქართული აკადემია, პროფ.

j_mebonia@yahoo.com

მელაძე ჰამლეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, პროფ.

h_meladze@hotmail.com

მექვაბიშვილი ელგუჯა

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

emekvabe@yahoo.com

მისაბიშვილი ეკატერინე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მეცნ. თანამშრომელი

e.misabishvili@yahoo.com

მუსხელიშვილი მარინა

სოციალური კვლევების ცენტრი

cssge@caucasus.net

marinmus@yahoo.com

ნაცვალაძე ზოია

ასოციაცია „ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარე­ბისთვის (ESIDG)“, დირექტორი

z.natsvaladze@gmail.com

ნაცვალაძე მარინე

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი, ასოც. პროფესორი

marine.natsvaladze@tsu.ge

პაიჭაძე დავითი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

david_paichadze@iliauni.edu.ge

ჟორჟოლიანი გიორგი

საქართველოს პარლამენტი, პარლამენტა­რი

cssge@caucasus.net

ქორჩილავა მარინა

საქართველოს პარლამენტი, კვლევითი დეპარტამენტი, ბიბლიოთეკის უფროსი

marinako@parliament.ge

ქოჩორაძე გივი

კვლევების, ტექნოლოგიების, ინოვაციების მხარდამჭერი საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი

gcp@ip.osgf.ge

ყურაშვილი დიანა

მეწარმე ქალთა ფონდი, წევრი

dika-fond@mail.ru

შატბერაშვილი ოლეგი

ასოციაცია „ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარე­ბისთვის (ESIDG)“, თავმჯდომარე

shatberashvilioleg@gmail.com

ჩაგელიშვილი გიორგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნ. დოქტორი

georgech123@yahoo.com

ჩიქოვანი რაფიელი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.

rchikovani@mail.ru

ჩობანიანი ლევონი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი მეცნიერ თანამშ­რომელი, დეპარტამენტის ხელმძ-ლი

levon@caucasus.net

ჩუბინიშვილი თეიმურაზი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი მეცნიერ თანამშ­რომელი, დეპარტამენტის ხელმძ-ლი

tezo41@yahoo.com

ჩხაიძე ნანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მეცნ. თანმშრომელი

nchkhaidze@caucasus.net

ცაცანაშვილი მარიამი

მდგრადი განვითარების ჯგუფი, პროფ.

mar@mmg.ge

ცქიტიშვილი ნელი

იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწი­ფო უნივერსიტეტი, ასოც. პროფესორი

nelly.tskitishvili@gmail.com

ძამუკაშვილი დავითი

გ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქპატენტი - პატენტრწმუნებული

dzdato@yahoo.com

ddzamukashvili@rocketmail.com

წოწკოლაური ფიქრია

წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელო­ბის ქართული უნივერსიტეტი;

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსი­ტეტი, ტექინფორმი, მეცნიერ მუშაკი

pikria_t@yahoo.com

ჭილაძე ბადრი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის დოქტორი

badri@hepi.edu.ge

ჯალაღანია თემური

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუ­ტი, მეცნ. დოქტორი

tjalagania@yahoo.com

ჯაფარიძე დიმიტრი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

japaridze@iliani.edu.ge

ჯაოშვილი ანა

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

annjaoshvili@gmail.com

უკან
საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".