სოსო გოგოძის გამოსასთხოვარი

ა/წ 7 სექტემბერს გარდაიცვალა იოსებ (სოსო) გოგოძე - ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი, ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის (ESIDG) წევრი, საქართველოს