გამოსათხოვარი 

2021 წლის 20 აპრილს, ხანმოკლე, მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ, გარდაიცვალა ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი ოლეგ შატბერაშვილი – ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური