პროექტის ზოგიერთი საშუალედო შედეგი

               პროექტის ზოგიერთი საშუალედო შედეგი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) ეროვნული სისტემების