27 იანვარი, 2009 წელი _ ასოციაციის წევრთა შეკრება
მონაწილეები: ასოციაციის წევრები, სულ 25 კაცი
შეხვედრის მიზანი: ასოციაციის (ESIDG) საქმიანობის დაგეგმვა,         ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევა
ჩატარების ადგილი: ასოციაცია კვალი

10 მარტი, 2009 წელი _ სემინარი
თემა:  კვლევების და განვითარების სისტემა საქართველოში:  1991-2005 წლის სტატუსი
მომხსენებელი: იოსებ გოგოძე
მონაწილეები: ასოციაციის წევრი და მოწვეული სტუმრები, სულ 40 კაცი
ჩატარების ადგილი: საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

4 ნოემბერი, 2009 წელი _ სემინარი
თემა: ევროპის მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა
მომხსენებელი:  ოლეგ შატბერაშვილი
მონაწილეები: ასოციაციის წევრები და მოწვეული სტუმრები, სულ 42 კაცი
ჩატარების ადგილი: საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

25 იანვარი, 2010 წელი _ სემინარი
თემა: ევროკავშირის საინოვაციო პოლიტიკა: ინოვაციური მცირე საწარმოების მხარდაჭერა ევროკავშირში
მომხსენეებლი:   თამაზ ვაშაკიძე
მონაწილეები: ასოციაციის წევრები და მოწვეული სტუმრები, სულ 20 კაცი
ჩატარების ადგილი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ევროპული კვლევების ინსტიტუტი (II კორპუსი)

17 თებერვალი, 2010 წელი _ სემინარი
თემა: კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება
მომხსენებელი: თამაზ მარსაგიშვილი
ფიზ.-მათ. დოქტორი
თემა:  ENP FP7-ის მონაწილე ქვეყნებისთვის ახალი ინსტრუმენტები
მომხსენებელი: გივი ქოჩორაძე
ფიზ.-მათ. დოქტორი
თემა: კლასტერი – ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების საფუძველი
მომხსენებელი:  ინეზა გაგნიძე
თსუ, ასოცირებული პროფესორი
მონაწილეები: ასოციაციის წევრები და მოწვეული სტუმრები, სულ 47 კაცი
ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი