სერგო ესაკია – საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც. პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.

 

დღეს მსოფლიოში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ საშუალება მოგვცა და დღის წესრიგში დააყენა სიხშირული რესურსების უფრო ეფექტური გამოყენება, რომელიც, როგორც მოგეხსენებათ, ამოწურვად და შეზღუდულ რესურსს წარმოადგენს. მეორე მხრივ, ასევე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებლობა მოგვცა სიხშირეთა ნაწილი, რომელიც განკუთვნილი იყო ტელევიზიის გავრცელებისათვის, გამოვიყენოთ მობილური, მაღალი სიჩქარისა და უსადენო დაშვების ტექნოლოგიების გასავრცელებლად, რომელზეც სულ უფრო მზარდი მოთხოვნაა.

 

სრული ტექსტი