ოლეგ შატბერაშვილი
ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური
განვითარებისთვის

 

სრული ტექსტი