ამჟამად საინოვაციო პოლიტიკა ევროპული ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მაკროენომიკური ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ამ პოლიტიკის მრავალრიცხოვანი კომპონენტის მართვა როგორც ევროკომისიის, ასევე ეროვნული და რეგიონული (სუბეროვნული) მთავრობების ერთ-ერთი უმთავრესი თემაა. ინოვაცია, აღიარებული მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ეკონომისტების მიერ, როგორც წარმოების მამოძრავებელი ინსტრუმენტი, ევროპაში სახელმწიფო და, მეტიც, მეტასახელმწიფო პოლიტიკის საკვანძო საკითხი გახდა.

სრული ტექსტი