რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირის მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი და განვითარების მძლავრი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ევროინტეგრაციის პროცესში მონაწილე ქვეყნებისთვის ამ პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება სერიოზული გამოწვევაა, რომელსაც ქვეყანამ აუცილებლად უნდა უპასუხოს

 

სრული ტექსტი