2020 წლის 10 დეკემბერს  აღმოსავლეთ პარტნიორობის კვლევისა და ინოვაციის პანელზე ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის თავმჯდომარემ ოლეგ შატბერაშვილმა წარმოადგინა პრეზენტაცია: R&I needs, priorities and activities in 2021 and beyond: a view from Civil Society Forum.

ვრცლად იხილეთ დანართში