მერაბ ბარათაშვილი – სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ. საინოვაც. პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.

 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასასრულისთვის საქართველოში სოფლად მთლიანად განადგურდა ინფრასტრუქტურა: აღარ მუშაობდა ირიგაციის ქსელი, სრულად ამორტიზებული, ხშირ შემთხვევაში კი მთლიანად იყო განადგურებული სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის პარკი. ამ ნეგატიურ ფაქტორებთან ერთად სოფლად არსებობდა კოლექტიური და საბჭოთა მეურნეობების მუშაობის სავალალო და ცუდად მოსაგონარი გამოცდილება.

 

სრული ტექსტი