კოსტავას ქ.#47, მე-6 სართული,  თბილისი 0179

Phone: +995 32 334056, +995 32 335122

E-mail: info@inovdev.ge