შატბერაშვილი ოლეგი. (2018) კვლევისა და ინოვაციის სისტემების რეფორმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში: ექსპერიმენტების 25 წელი საქართველოში. ERENET Profile, 13:3, p. 59-72, www.erenet.org

 

სრული ტექსტი