2009 წლის გამოცხადება ევროპაში კრეატიულობისა (შემოქმედობითობის) და ინოვაციის წლად
საგადასახადო სტიმულები კვლევებსა და ინიოვაციებზე (ევროკავშირი)
საგადასახადო სტიმულები კვლევებსა და ინიოვაციებზე (OECD)
ევროგაერთიანების ქვეყნების კანონმდებლობაში გათვალისწინებული საგადასახადო სტიმულები
რეგიონების განვითარების ინიციატივები – სტრუქტურული ფონდები: მიზნები და ინსტრუმენტები
მცირე და საშუალო საწარმოების საგარანტიო საშუალებები
სწრაფად მზარდი და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოთა დახმარების საშუალებები
ევროპის საინვესტიციო ფონდი
კორპორატიული ევროპის ქსელი
მცირე ინოვაციური საწარმოებისათვის სახელმწიფო დახმარების წესები
→ ტექინფორმი