თემები

EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები (1) EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში (1) ა. დევაძე (1) ამირან ბრეგვაძე (1) განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში (1) გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ევროკავშირსა და საქართველოში (1) გივი ქოჩორაძე (1) დავით გაბუნია (2) ევრო გაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები (1) ევროინტეგრაცია (1) ევროკავშირის ახალი წევრი და კანდიდატი ქვეყნების რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა (1) ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა (2) ელექტრონული წიგნი (1) თამაზ ვაშაკიძე (1) თამაზ მარსაგიშვილი (2) ინეზა გაგნიძე (2) ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები (1) ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში (1) ინოვაციური მცირე საწარმოების მხარდაჭერა ევროკავშირში (1) ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში (1) ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა რეჟიმი ევროკავშირში და მისი ზეგავლენა ინოვაციაზე (1) იოსებ გოგოძე (1) კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება (1) ლევან დადიანი (1) მერაბ ბარათაშვილი (1) მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია (2) ნ.ასლამაზიშვილი (1) ნელი ცქიტიშვილი (1) ოლეგ შატბერაშვილი (8) ორიენტირები საქართველოსთვის (1) პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები (1) როგორც სოციალური ინოვაცია კახეთის რეგიონში (1) საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირსა და საქართველოში: რეგიონული პოლიტიკა (1) საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა (1) საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში (1) სამრეწველო საკუთრების დაცვა (1) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ინოვაციური მიდგომები აჭარაში (2) საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია (1) სემინარები (1) სემინარი (1) სერგო ესაკია (1) სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები (1) ტექნოლოგიების ტრანსფერტი და იმპორტ-ექსპორტი (1) ტურიზმი (1) ფიქრია წოწკოლაური (1)