გვარი და სახელიორგანიზაცია, თანამდებობა
აბრამია გიასაერთაშორისო გარემოსდაცვითი კვლევის ცენტრი, პრეზიდენტი
აბულაშვილი გიორგიენერგოეფექტურობის ცენტრი, დირექტორი
ალექსიძე გურამსოფლის მეურნეობათა მეცნიერების აკადემია, აკადემიკოსი
არველაძე რევაზიენერგეტიკის აკადემია, პროფ.
ასლამაზიშვილი ნანაეროვნული ბანკი, განყოფილების გამგე, მეცნ. დოქტორი
ბანძელაძე გელაილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი
ბარათაშვილი მერაბქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
ბაჩილავა ნონასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორმი, ინჟინერი
ბედინაშვილი ირინასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორმი, მეცნიერ თანამშრომელი
ბერუჩაშვილი გიორგიჟურნალისტი
ბრეგვაძე ამირანიქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო-სატრანსპორ­ტო ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი
ბურჭულაძე რევაზასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“, ბიზნეს ინკუბატორის დირექტორი
ბურჭულაძე ირაკლისაქართველოს ახალგაზრდა მეწარმეთა ასოციაცია „შემოქმედი XXI“, თავმ-რე
გაბუნია დავითისაქპატენტი, თავმჯდომარის მრჩეველი
გაბუნია დავითისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორმი, წამყვანი სპეციალისტი
გაგნიძე ინეზათბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოც. პროფ.
გასვიანი ნოდარისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.
გაჩეჩილაძე მანანათბილისის სახ. უნივერსიტეტი, აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნ. თანამშრომელი
გელაშვილი მერიმეწარმე ქალთა ფონდი, თავმჯდომარე
გერასიმოვი ალექსანდრეთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროფ.
გვახარია ვახტანგიგამა კონსალტინგი, წმ. ანდრია პირველწო­დებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, პროფ.
გიგინეიშვილი ლერიფერმერთა სახლი, თავმჯდომარე
გოგოძე იოსებიშპს კონიუნქტურის კვლევის ცენტრი, დირექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ტექინფორ­მი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
გოგოლაშვილი კახაბერევროპული გამოკვლევების ცენტრი, დირექტორი
დადიანი ლევანისოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი, OXFAM-ENPARD
დევაძე ასლანიბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანუ­ლი ტექნოლოგიების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
დუმბაძე დავითისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, ელექტრონული გამოცემებისა და საცნობარო მომსახურების ჯგუფის ხელ­მძ-ლი
დოსმიშვილი ციურისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, სპეციალისტი
ელიზბარაშვილი ნინოასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“, გამგეობის თავმჯდომარე
ემელიანოვი ვლადიმერიუკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკა­დე­მია, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომა­რის პირველ მოადგილე
ესაკია სერგოენერგეტიკისა და კომუნიკაციების განვითარების ჯგუფი, პრეზიდენტი
ვაშაკიძე ბადრიასოციაცია „კვალი“, წევრი 
ვაშაკიძე თამაზიმცირე საწარმოთა ინოვაციური განვითა­რების ცენტრი
ზუმბურიძე ოთარისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.
თედიაშვილი მზიაკავკასიის ბიზნეს სკოლა, პროფ.
კაკაბაძე ნატოსოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსი
კაკაშვილი ნინოსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი სპეციალისტი
კერვალიშვილი პაატასაინჟინრო აკადემიის წევრი, საქართვე­ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ.
კოპალეიშვილი მადონასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი მეცნიერ თანამშ­რომელი
ლებედევა მარინასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი,უფროსი ინჟინერი
ლომინაძე გიორგივახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის და გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძ-ლი
მაისურაძე თეიმურაზიგ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, პროფესორი
მარგველაშვილი პარმენისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გარემოს მონიტორინგის საინფორმაციო და საგანმანათლებო ცენტრი, ხელმძ-ნელი
მარგველაშვილი მურმანიენერგეტიკის კვლევები, მსოფლიო გამოც­დილება საქართველოსთვის (WEG), დირექტორი
მარსაგიშვილი თამაზიგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტ­რო, მინისტრის მოადგილე
მახვილაძე ნელი  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, დირექტორი
მებონია ჯემალიქართული აკადემია, პროფ.
მელაძე ჰამლეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, პროფ.
მექვაბიშვილი ელგუჯაივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი
მისაბიშვილი ეკატერინესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მეცნ. თანამშრომელი
მუსხელიშვილი მარინასოციალური კვლევების ცენტრი
ნაცვალაძე ზოიაასოციაცია „ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარე­ბისთვის (ESIDG)“, დირექტორი
ნაცვალაძე მარინეივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი, ასოც. პროფესორი
პაიჭაძე დავითიილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი
ჟორჟოლიანი გიორგისაქართველოს პარლამენტი, პარლამენტა­რი
სარჯველაძე ვალერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი რედაქტორი
ქორჩილავა მარინასაქართველოს პარლამენტი, კვლევითი დეპარტამენტი, ბიბლიოთეკის უფროსი
ქოჩორაძე გივიკვლევების, ტექნოლოგიების, ინოვაციების მხარდამჭერი საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი
ყურაშვილი დიანამეწარმე ქალთა ფონდი, წევრი
ღვინჯილია ლანა„პოპულუს რეი“ დირექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი
ღოღელიანი მზიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, წამყვანი სპეციალისტი
შატბერაშვილი ოლეგიასოციაცია „ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარე­ბისთვის (ESIDG)“, თავმჯდომარე
ჩაგელიშვილი გიორგიილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნ. დოქტორი
ჩობანიანი ლევონისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი მეცნიერ თანამშ­რომელი, დეპარტამენტის ხელმძ-ლი
ჩუბინიშვილი თეიმურაზისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მთავარი მეცნიერ თანამშ­რომელი, დეპარტამენტის ხელმძ-ლი
ჩხაიძე ნანისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექინფორმი, მეცნ. თანმშრომელი
ცაცანაშვილი მარიამიმდგრადი განვითარების ჯგუფი, პროფ.
ცქიტიშვილი ნელიიაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწი­ფო უნივერსიტეტი, ასოც. პროფესორი
ძამუკაშვილი დავითიგ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქპატენტი - პატენტრწმუნებული
წოწკოლაური ფიქრიაწმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელო­ბის ქართული უნივერსიტეტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსი­ტეტი, ტექინფორმი, მეცნიერ მუშაკი
ჭილაძე ბადრითბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის დოქტორი
ჯალაღანია თემურითბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუ­ტი, მეცნ. დოქტორი
ჯაფარიძე დიმიტრიილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი
ჯაოშვილი ანათბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ESIDG-ს იურისტი