ქართული პუბლიკაციები

ოლეგ შატბერაშვილი. ევროკავშირის ახალი წევრი და კანდიდატი ქვეყნების რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა: სლოვაკეთი და თურქეთი. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტ. პროგრამა. 2014

ოლეგ შატბერაშვილი. საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირსა და საქართველოში: რეგიონული პოლიტიკა. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014. თბილისი.

დავით გაბუნია. გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ევროკავშირსა და საქართველოში. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014. თბილისი

ლევან დადიანი. ს/ს კოოპერატივები ევროკავშირსა და დანარჩენ მსოფლიოში: ორიენტირები საქართველოსთვის. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014.

მერაბ ბარათაშვილი. ს/მ ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და განახლებადი ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014. თბილისი

ამირან ბრეგვაძე. პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014. თბილისი.

სერგო ესაკია. საქართველოში ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა და ევროინტეგრაცია. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014. თბილისი

ასლან დევაძე. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ინოვაციური მიდგომები აჭარაში. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014.

ნელი ცქიტიშვილი. ტურიზმი, როგორც სოციალური ინოვაცია კახეთის რეგიონში. CD - ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. 2014. თბილისი.

ინეზა გაგნიძე - აღმოსავლეთის პარტნიორობა:განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანთა შორის ურთიერთობის გაღრმავებაში

ო. შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა: შესაძლებლობები აღმოსავლეთის პარტნიორობის ჩარჩოებში

ო. შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები

ო. შატბერაშვილი - EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში

თ. მარსაგიშვილი - საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში: ხედვა დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან

დავით გაბუნია - სამრეწველო საკუთრების დაცვა

ნანა ასლამაზიშვილი - ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები

გივი ქოჩორაძე - ტექნოლოგიების ტრანსფერტი და იმპორტ-ექსპორტი

ოლეგ შატბერაშვილი - ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის სფეროში

ოლეგ შატბერაშვილი - მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია

ოლეგ შატბერაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა რეჟიმი ევროკავშირში და მისი ზეგავლენა ინოვაციაზე

იოსებ გოგოძე-ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში

თამაზ მარსაგიშვილი - კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება

ფიქრია წოწკოლაური, ინეზა გაგნიძე - ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში

თამაზ ვაშაკიძე - ინოვაციური მცირე საწარმოების მხარდაჭერა

საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".